നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്…. (02-02-2018)

ജോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു… (ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി.പി.എ, 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): കാര്യങ്ങള്‍ വിചാരിച്ച വേഗത്തില്‍ നടന്നെന്നു വരില്ല, വാഹന ഉപയോഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം, സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ അച്ചടക്കം വേണം.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): അനാരോഗ്യക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും, ഇഷ്ടജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായി ഗുണാനുഭവം, ഈശ്വരപ്രാര്‍ഥനകളാല്‍ ആപത്തുകളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയ്യം, ആയില്യം): ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും, എല്ലാവരോടും മിത്രഭാവത്തില്‍ പെരുമാറും, ഉന്നതസ്ഥാനീയരുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലര്‍ത്തും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം,പൂരം, ഉത്രം 1/4): കാര്യവിജയം, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും, സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും, ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാകും, നയനരോഗത്തിനു സാധ്യത.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, തൊഴിലില്‍ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും, ഉന്നത സ്ഥാനീയരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4): കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും, തൊഴിലില്‍ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, തൊഴിലില്‍ അംഗീകാരമുണ്ടാകും, ജീവിത പങ്കാളി നിമിത്തം സന്തോഷാനുഭവങ്ങള്‍ക്കു യോഗം.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, ബന്ധുജനങ്ങളുമായി സന്തോഷം പങ്ക് വയ്ക്കും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം.

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular