വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിഇഒ ആയി സച്ചിൻ ജെയ്ൻ നിയമിതനായി

കൊച്ചി:വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സിഇഒ ആയി സച്ചിൻ ജെയ്നെ നിയമിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് 2024 മാർച്ചിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഡി ബിയേഴ്‌സിലെ തൻ്റെ സേവനകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്ത് സച്ചിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണകരമാകും. ഇന്ത്യയിലെയും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ഡി ബിയേഴ്‌സ് ഫോർഎവർമാർക്ക് ബിസിനസിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഡി ബിയേഴ്‌സ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി അദ്ദേഹം വിവിധ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്തൃ, ജ്വല്ലറി വിപണിയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള സച്ചിൻ, ഇന്ത്യൻ സ്വർണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസവും ഇടപഴകലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചില്ലറ വ്യാപാരം, വിപണനം, ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സ്വർണ്ണ വ്യവസായവുമായും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും കൗൺസിലിൻ്റെ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും.

വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ പുതിയ ‘യു ആർ ഗോൾഡ്’ സംരംഭം അവതരിപ്പിച്ചു.

വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സിഇഒ ഡേവിഡ് ടെയ്റ്റ്, സച്ചിൻ്റെ നിയമനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യൻ സ്വർണ്ണ വിപണിയിലെ നിർണായക സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിച്ചു. വിലയേറിയ നിക്ഷേപ ആസ്തിയെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ സുസ്ഥിരമായ രീതികൾ നയിക്കുന്നതിനും സച്ചിൻ്റെ നേതൃത്വം ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തൻ്റെ നിയമന൦, ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള പദവി സച്ചിൻ ജെയിൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വർണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പങ്കാളികളുമായുള്ള കൗൺസിലിൻ്റെ ഇടപഴകൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ സ്വർണത്തെ കൂടുതൽ സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് സച്ചിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സ്വർണ്ണ വ്യവസായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഒരു പദവിയാണെന്ന് സച്ചിൻ ജെയിൻ പറഞ്ഞു. സുസ്ഥിരതയോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആഗോള സ്വർണ്ണ മേഖലയ്ക്കുള്ള ക്രിയാത്മക സംഭാവനകൾ എന്നിവയിൽ ആഴത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ല മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമർപ്പണത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. വിവിധ ഓഹരി ഉടമകളുമായുള്ള വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഇടപഴകൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഉത്തരവാദിത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിക്ഷേപ ആസ്തിയായി സ്വർണത്തിൻ്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആകർഷണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സച്ചിൻ ജയൻ പറഞ്ഞു.
സച്ചിൻ ജയ്ന്റെ നിയമനം കേരളത്തിലെ സ്വർണാഭരണ വിപണിക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ഓൾ ഇന്ത്യ ജം ആൻഡ് ജുവലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ ദേശീയ ഡയറക്ടറുമായ അഡ്വ. എസ്.അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ ഇന്ത്യ സിഇഒ സോമസുന്ദരം പിആർ, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിവർത്തനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സച്ചിൻ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹ൦ തുടരും. ഇന്ത്യൻ സ്വർണ്ണ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന സംരംഭമായ ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്ആർഒ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശകനായി വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലുമായി സോമസുന്ദരം തുടരു൦.

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/pathramonline/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:51 Stack trace: #0 /home/pathramonline/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/pathramon...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('synced') #2 {main} thrown in /home/pathramonline/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 51