ദേശീയ പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സഹായവുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ജനുവരി 8, 9 ദിവസങ്ങളില്‍ ജോലിക്കെത്താത്തവര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവധി നല്‍കാന്‍ അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കി.

പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് ആണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സമരം ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഡയസ്‌നോണ്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബാധമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അവധി അനുവദിച്ചാല്‍ ശമ്പളമടക്കമുള്ള ആനൂകൂല്യങ്ങളും പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് നഷ്ടമാകില്ല.

SHARE