എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 114 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 114 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

*വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ (4)*

1. മുബൈയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (29)
2. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ വ്യക്തി (28)
3. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി (21)
4. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശി (50)

*സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ*

5. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (10)
6. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (15)
7. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (40)
8. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി(61)
9. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി (37)
10. ആയവന സ്വദേശി (29)
11. ആയവന സ്വദേശി (38)
12. ആയവന സ്വദേശി (49)
13. ആയവന സ്വദേശിനി (32)
14. ആയവന സ്വദേശിനി (32)
15. ആയവന സ്വദേശിനി (64)
16. ആയവന സ്വദേശിനിയായ ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
17. ആയവന സ്വദേശിയായ എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
18. ആയവന സ്വദേശിനി (2)
19. ആയവന സ്വദേശിനി (83)
20. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി (35)
21. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശി (48)
22. എടത്തല സ്വദേശി (55)
23. എടത്തല സ്വദേശിനി (63)
24. എടവനക്കാട് സ്വദേശി (13)
25. എറണാകുളം സ്വദേശി (37)
26. എറണാകുളം സ്വദേശി (59)
27. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (25)
28. ഏലൂർ സ്വദേശിനി (26)
29. കടമക്കുടി സ്വദേശി (25)
30. കടമക്കുടി സ്വദേശി (35)
31. കളമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി(29)
32. കവളങ്ങാട് സ്വദേശിനി (56)
33. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശി (33)
34. കീരംപാറ സ്വദേശിനി (69)
35. കീരംപാറ സ്വദേശിയായ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
36. കീരംപാറ സ്വദേശിനി (30)
37. കീരംപാറ സ്വദേശിനിയായ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
38. കീരംപാറ സ്വദേശിയായ ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
39. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (17)
40. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (20)
41. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (84)
42. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി (27)
43. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി (29)
44. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി (24)
45. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി (26)
46. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (19)
47. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (29)
48. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (32)
49. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (47)
50. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (50)
51. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (57)
52. കോതമംഗലം സ്വദേശി (53)
53. ചിറ്റാട്ടുകര സ്വദേശി(45)
54. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (26)
55. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (48)
56. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (63)
57. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (79)
58. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(16)
59. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (12)
60. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (36)
61. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി (17)
62. തമ്മനം സ്വദേശി (11)
63. തമ്മനം സ്വദേശി (41)
64. തമ്മനം സ്വദേശിനി (32)
65. തമ്മനം സ്വദേശിനിയായ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
66. തിരുമാറാടി സ്വദേശി (39)
67. തൃക്കാക്കര കരുണാലയം കോൺവെന്റ് (67)
68. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (11)
69. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (14)
70. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (28)
71. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (48)
72. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി(23)
73. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (34)
74. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (38)
75. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (42)
76. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിയായ നാലുവയസ്സുള്ള കുട്ടി
77. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി(36)
78. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശി (35)
79. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (59)
80. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (52)
81. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (22)
82. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (19)
83. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (11)
84. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (22)
85. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (36)
86. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (53)
87. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (35)
88. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (35)
89. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (40)
90. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (70)
91. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
92. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
93. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ അഞ്ചര വയസ്സു ള്ള കുട്ടി
94. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
95. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (20)
96. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (30)
97. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (53)
98. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (23)
99. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (51)
100. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (38)
101. വെങ്ങോല സ്വദേശി (44)
102. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (35)
103. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (69)
104. വെണ്ണല സ്വദേശിനി (27)
105. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (72)
106. കരുമാല്ലൂർ സ്വദേശി (41)
107. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (62)
108. നായത്തോട്, അങ്കമാലി സ്വദേശിനി (75)
109. വെണ്ണല സ്വദേശി (35)
110. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (41)
111. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി (26)
112. നിലവിൽ വടവുകോട് പുത്തൻ കുരിശിൽ നിർമാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (55)
113. വെണ്ണല സ്വദേശിനി (43)
114. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (52)

• ഇന്ന് 87 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി. എറണാകുളം ജില്ലക്കാരായ 80 പേരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 6 പേരും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1 ആളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

• ഇന്ന് 668 പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ പുതുതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിരീക്ഷണ കാലയളവ് അവസാനിച്ച 661 പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 12670 ആണ്. ഇതിൽ 10692 പേർ വീടുകളിലും, 175 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 1803 പേർ പണം കൊടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ്.

• ഇന്ന് 159 പേരെ പുതുതായി ആശുപത്രിയിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

• വിവിധ ആശുപ്രതികളിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സികളിൽ നിന്ന് 110 പേരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

• ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 1391 ആണ്.

• ഇന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി 1599 സാമ്പിളുകൾ കൂടി പരിശോധയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 2102 പരിശോധന ഫലങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇനി 1303 ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്.

• ജില്ലയിലെ ലാബുകളിൽ നിന്നും ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുമായി ഇന്ന് 4391 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു.

• ഇന്ന് 293 കോളുകൾ ആണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 248 കോളുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു.
• ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപാധികൾ, ഡെഡ് ബോഡി പാക്കിങ് & മാനേജ്മെന്റ് ,എഫ് എൽ. റ്റി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സാമ്പിൾ ശേഖരണം, റാപ്പിഡ് ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകി. കൂടാതെ പള്ളി വികാരികൾക്കും വോളണ്ടിയേഴ്സീനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ പരിശീലനവും നൽകുകയുണ്ടായി

• വാർഡ് തലങ്ങളിൽ 4252 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും വിലയിരുത്തി വരുന്നു.

• കൊറോണ കൺട്രോൾറൂമിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 390 പേർക്ക് സേവനം നൽകി. ഇവർ ഡോക്ടറുമായി നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Similar Articles

Comments

Advertisment

Most Popular

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍; തൊട്ടു പുറകില്‍ മലപ്പുറവും എറണാകുളവും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ആണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7006 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ 1050 പേര്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാരാണ്. തൊട്ടു പുറകില്‍ മലപ്പുറം...

ആയിരം കടന്ന് തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ജില്ലകളിലും കൂടുതൽ രോഗികൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7006 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1050, മലപ്പുറം 826, എറണാകുളം 729, കോഴിക്കോട് 684, തൃശൂര്‍ 594, കൊല്ലം 589, പാലക്കാട് 547, കണ്ണൂര്‍ 435, ആലപ്പുഴ 414,...

കോവിഡ്; സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് 6004 പേര്‍ക്ക് രോഗം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7006 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 6004 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗ ബാധ. തിരുവനന്തപുരം 1050, മലപ്പുറം 826, എറണാകുളം 729, കോഴിക്കോട് 684, തൃശൂര്‍ 594,...