കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവ്; ജിയോയ്ക്ക് വളർച്ച

ഏറ്റവും പുതിയ ട്രായ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ, 2022 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ വരെ, മൊബൈൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 0.18% നേരിയ ഇടിവ് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ വരിക്കാരെ നേടുന്നതിൽ ജിയോ ശക്തമായ 9.22% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബര് 2023 ട്രായ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജിയോ കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരം ( 109000 ) പുതിയ വരിക്കാരെ നേടി .

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ , (2022 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ വരെ) ജിയോ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 9 ലക്ഷം വർദ്ധിച്ചു, 97.5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 1 കോടി 6 ലക്ഷമായി. ഭാരതിയിലും 6.59% വർധനയുണ്ടായി, 5 ലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാരെ ചേർത്തു.

വി ഐ കുത്തനെ ഇടിവ് നേരിട്ടു, 7.07% കുറഞ്ഞ്, 10 ലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ വയർലെസ് ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയിൽ 4.41 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി.

വയർലൈൻ വിഭാഗം മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ടെ 4.97% വർദ്ധിച്ചു. 42.58% വർദ്ധനയോടെ ജിയോ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ മുന്നിലെത്തി, 85,000-ത്തിലധികം പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ ചേർത്തു, 17.76% വർധനയോടെ ഭാരതി തൊട്ടുപിന്നിൽ. ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ വയർലൈൻ വിഭാഗത്തിൽ 3.33 ശതമാനത്തിന്റെ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

പുതിയ ട്രായ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ രാജ്യത്ത് 31 .6 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാരെ നേടി ജിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ന സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ വരിക്കാരുടെ 39 % ജിയോ വരിക്കാരാണ് .

 

ആവേശം കൊള്ളിക്കാന്‍ മാസ് നായകന്‍ എൻ ടി ആറിന്റെ ‘ദേവര’ ഗ്ലിംപ്സ് പുറത്ത്

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular