ജിയോയ്ക്ക് 34 .7 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാർ; കേരളത്തിൽ 82,000

ജിയോയ്ക്ക് 34 .7 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാർ; കേരളത്തിൽ 82000 : ട്രായ് ഡാറ്റ.

ഏറ്റവും പുതിയ ട്രായ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ജിയോയ്ക്ക് എൺപത്തിരണ്ടായിരം (82000 ) പുതിയ വരിക്കാർ. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികമായി.

രാജ്യത്ത് 34 .7 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാരെ നേടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ന സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular