മഴക്കാലത്തെ ഡ്രൈവിങ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്..!!!

മഴക്കാലത്ത് അപകടങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണ്…
വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക..!!! മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ്….!!!

SHARE