മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 242 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

മലപ്പുറം: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) 242 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ 199 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. നാല് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുള്‍പ്പെടെ 32 പേര്‍ക്ക് ഉറവിടമറിയാതെ രോഗബാധ. 12 പേര്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരും 31 പേര്‍ വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരുമാണ്.

നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍

തിരൂര്‍ക്കാട് സ്വദേശിനി (54), മമ്പാട് സ്വദേശിനി (55), എടക്കര സ്വദേശി (40), ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശിനി (17), ഊരകം സ്വദേശി (27), എ.ആര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിനി (52), തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി (ഏഴ്), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (26), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി (47), വേങ്ങര സ്വദേശി (71), താനാളൂര്‍ സ്വദേശിനി (19), നിറമരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി (23), കുന്നപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (52), പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശിനി (26), മുതുകുര്‍ശി സ്വദേശി (ഒന്ന്), മലപ്പുറം സ്വദേശി (33), മുതുകുര്‍ശി സ്വദേശിനി (25), ചെറുകര സ്വദേശി (49), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശി (39), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശി (35), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി (58), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശി (19), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി (24), കുന്നപ്പള്ളി സ്വദേശി (14), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി (26),മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (ഒന്ന്), കരുളായി സ്വദേശിനി (നാല്), കരുളായി സ്വദേശി (60), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി (72), കാവനൂര്‍ സ്വദേശിനി (45), കോട്ടയം സ്വദേശി (32), ഓമാനൂര്‍ സ്വദേശി (34), അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിനി (30), മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (42), ചാലിയാര്‍ സ്വദേശി (33), എടക്കര സ്വദേശി (37), തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി (29), തെഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (12), കാവനൂര്‍ സ്വദേശി (21), തെഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (50), കുഴിമണ്ണ സ്വദേശിനി (18), തെഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശി 35), കാവനൂര്‍ സ്വദേശിനി (27), എ.ആര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി (28), കവനൂര്‍ സ്വദേശി (27), എടരിക്കോട് സ്വദേശിനി (30), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (28), പത്തിരിയാല്‍ സ്വദേശിനി (35), ഒളമതില്‍ സ്വദേശിനി (19), പത്തിരിയാല്‍ സ്വദേശിനി (18), നന്നമ്പ്ര സ്വദേശി (41), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (39), ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശിനി (26), തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിനി (27), പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശിനി (52), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (അഞ്ച്), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശി (11), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (20), പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി (52), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശി (14), കുന്നപ്പള്ളി സ്വദേശി (49), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശി (നാല്), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശിനി (29), വഴിക്കടവ് സ്വദേശി (60), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (37), ചുങ്കത്തറ സ്വദേശി (28), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (28), ഒളവട്ടൂര്‍ സ്വദേശി (ആറ്), മലപ്പുറം സ്വദേശി (52), പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശി (17), മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി (50), ഒഴൂര്‍ സ്വദേശി (48), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി (36), തവനൂര്‍ സ്വദേശിനി (70), ഒഴൂര്‍ സ്വദേശി (38), തിരുനാവായ സ്വദേശിനി (17), ഒഴൂര്‍ സ്വദേശി (38), മഞ്ചേരി സ്വദേശി (31), കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി (26), കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി (ഒന്ന്), കോഴിക്കോട് സ്വദേശി (ആറ്), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശി (11), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശി (70), ആതവനാട് സ്വദേശിനി (25), നറുകര സ്വദേശി (20), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശി (25), വേങ്ങര സ്വദേശി (28), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശിനി (29), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശി (ആറ്), കരുളായി സ്വദേശി (26), ഏലംകുളം സ്വദേശിനി (59), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (22), മഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (13), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (25), കുഴിമണ്ണ സ്വദേശി (42), കരുവമ്പ്രം സ്വദേശി (10), കരുവമ്പ്രം സ്വദേശിനി (രണ്ട്), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി (54), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി (51), തൃശൂര്‍ സ്വദേശി (41), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (ഒമ്പത്), തൂത സ്വദേശി (34), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശി (17), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശി (24), മൂന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി (18), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശിനി (15), എടയൂര്‍ സ്വദേശി (21), ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശിനി (20), പുഴക്കാട്ടിരി സ്വദേശിനി (39), മോങ്ങം സ്വദേശിനി (അഞ്ച്), തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശിനി (53), മോങ്ങം സ്വദേശി (18), ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശിനി (ഒന്ന്), പയ്യനാട് സ്വദേശി (53), പുല്‍പറ്റ സ്വദേശിനി (15), നെല്ലിക്കുത്ത് സ്വദേശി (28), നെല്ലിക്കുത്ത് സ്വദേശിനി (45), പൊന്മള സ്വദേശി (ആറ്), കോഡൂര്‍ സ്വദേശി (20), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (57), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശി (23), ഒതുക്കുങ്ങല്‍ സ്വദേശി (21), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശി (മൂന്ന്), ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി (36), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശി (31), തലക്കടത്തൂര്‍ സ്വദേശി (16), പട്ടര്‍ക്കടവ് സ്വദേശി (30), നിറമരുതൂര്‍ സ്വദേശി (46), ചെറിയമുണ്ടം സ്വദേശിനി (36), താനൂര്‍ സ്വദേശി (48), ചെറിയമുണ്ടം സ്വദേശിനി (46), തിരുനാവായ സ്വദേശിനി (39), ചെട്ടിപ്പടി സ്വദേശി (22), തിരുനാവായ സ്വദേശി (70), തിരുനാവായ സ്വദേശിനി (13), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (50), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി (38), നിറമരുതൂര്‍ സ്വദേശി (46), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (18), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (42), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (57), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (34), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി (20), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി (45), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (10), പറമ്പില്‍പീടിക സ്വദേശി (19), പറമ്പില്‍പീടിക സ്വദേശിനി (31), പറമ്പില്‍പീടിക സ്വദേശിനി (രണ്ട്), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി (അഞ്ച്), പറമ്പില്‍പീടിക സ്വദേശിനി (22), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശി (37), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി (14), കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശിനി (38), ഇരുമ്പൂഴി സ്വദേശി (27), പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശിനി (65), ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശിനി (41), ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശി (48), മാറാക്കര സ്വദേശി (54), പുലാമന്തോള്‍ സ്വദേശി (63), കണ്ണമംഗലം സ്വദേശി (32), വളാഞ്ചേരി സ്വദേശി (34), നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (26), കാളികാവ് സ്വദേശി (48), പുളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി (25), തിരുനാവായ സ്വദേശി (നാല്), മഞ്ചേരി സബ് ജയിലിലെ 28 വയസുകാരന്‍, മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 33 കാരന്‍.

ഉറവിടമറിയാതെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരായ ഹാജിയാര്‍പള്ളി സ്വദേശി (36), വെറ്റിലപ്പാറ സ്വദേശിനി (52), ആലിപ്പറമ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് (24), ഇതേ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (41), ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനി (37), തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി (31), കടലുണ്ടിനഗരം സ്വദേശി (70), വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (നാല്), വളാഞ്ചേരിയില്‍ സ്വകാര്യ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സില്‍ കഴിയുന്ന 21 വയസുകാരി, വടപുറം സ്വദേശിനി (55), പെരുവെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (ഒമ്പത്), മൂന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി (52), മൊറയൂര്‍ സ്വദേശിനി (40), എടപ്പറ്റ സ്വദേശി (40), മഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (37), പാലേമാട് സ്വദേശി (56), മഞ്ചേരി സ്വദേശി (65), തിരുനാവായ സ്വദേശി (27), തിരുനാവായ സ്വദേശി (44), കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി (23), വഴിക്കടവ് സ്വദേശിനി (62), കല്‍പകഞ്ചേരി സ്വദേശി (29), കാരക്കുന്ന് സ്വദേശി (50), മംഗലം സ്വദേശി (42), കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി (65), വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി (27), ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശി (65), ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശിനി (50), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (23), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (54), കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനി (22), എ.ആര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി (39).

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയവരും ബേപ്പൂര്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരുമായ 42 വയസുകാരന്‍, 38 വയസുകാരന്‍, 18 വയസുകാരന്‍, 35 വയസുകാരന്‍, കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നിന്നെത്തിയവരായ മഞ്ചേരി സ്വദേശി (45), തിരൂര്‍ സ്വദേശി (47), ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നെത്തിയ ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശി (32), മണിപ്പൂരില്‍ നിന്നെത്തിയ നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (42), രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നെത്തിയ നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (23), ആസമില്‍ നിന്നെത്തിയ കീഴാറ്റൂര്‍ സ്വദേശി (28), ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നെത്തിയ തൃപ്രങ്ങോട് സ്വദേശി (35), പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍ നിന്നെത്തിയ മൂത്തേടം സ്വദേശി (30).

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍

സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തിയവരായ മൂത്തേടം സ്വദേശി (36), എടപ്പറ്റ സ്വദേശി (48), 26 വയസുകാരന്‍, രാമപുരം സ്വദേശി (34), അരക്കുപറമ്പ് സ്വദേശി (27), ആലിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (32), വഴിക്കടവ് സ്വദേശി (36), കുഴിമണ്ണ സ്വദേശി (56), യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയവരായ പൊന്മുണ്ടം സ്വദേശി (ഒന്ന്), വെട്ടം സ്വദേശി (34), പെരുമണ്ണ ക്ലാരി സ്വദേശി (20), ആലിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (37), കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി (37), എടയൂര്‍ സ്വദേശിനി (34), എടയൂര്‍ സ്വദേശി (34), വളാഞ്ചേരി സ്വദേശി (28), വെട്ടിച്ചിറ സ്വദേശി (30), പുലാമന്തോള്‍ സ്വദേശിനി (23), വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി (28), വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി (30), പുതുപറമ്പ് സ്വദേശി (34), കരുവമ്പ്രം സ്വദേശി (26), കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി (34), കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി (28), ഇരിങ്ങല്ലൂര്‍ സ്വദേശി (34), പാലപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (22), ഖത്തറില്‍ നിന്നെത്തിയവാരയ വെട്ടം സ്വദേശി (42), എടയൂര്‍ സ്വദേശി (60), എടരിക്കോട് സ്വദേശി (26), ബഹ്‌റിനില്‍ നിന്നെത്തിയ ഒഴൂര്‍ സ്വദേശി (30), ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നെത്തിയ നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശി (28).

Similar Articles

Comments

Advertisment

Most Popular

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 453 പേർക്ക് കോവിഡ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 453 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആറുപേർ വിദേശത്തുനിന്നും 38 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. *406പേർക്ക്സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗംബാധിച്ചത്* രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ രോഗത്തിന്റെ...

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 189 പേർക്ക് കോവിഡ്

പത്തനംതിട്ട :ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (24) 189 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഏഴു പേര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നവരും, 33 പേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നവരും, 149...

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 474 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 327 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച (24/09/2020) 474 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥീരികരിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 327 പേർ രോഗമുക്തരായി. ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ...