ഓണക്കാല തിരക്ക് : റെയില്‍വേ അധിക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും

മംഗളൂരു: ഓണക്കാലത്ത് റെയില്‍വേ അധിക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും. തിരക്കു പരിഗണിച്ചാണ് റെയ്ല്‍വേയുടെ നടപടി. ഈ ട്രെയിനുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് റിസര്‍വേഷനും ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു റൂട്ടിലും ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ നിന്ന് കൊച്ചുവേളി, എറണാകുളം ജംക്ഷന്‍ എന്നീ റൂട്ടുകളിലുമാണ് സര്‍വീസ്.

തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു ജംക്ഷന്‍-തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് 9, 11 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 6.05നു പുറപ്പെടുന്ന 06095 നമ്പര്‍ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 7.30ന് മംഗളൂരു ജംക്ഷനിലെത്തും.

തിരികെ 10, 12 തീയതികളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15ന് മംഗളൂരു ജംക്ഷനില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 06096 നമ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അടുത്ത ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ 3.05നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കായംകുളം, ചെങ്ങന്നൂര്‍, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗണ്‍, ആലുവ, തൃശൂര്‍, എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.

ചെന്നൈ-കൊച്ചുവേളി

ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ നിന്ന് 9നു വൈകിട്ട് 7 നു പുറപ്പെടുന്ന 06075 നമ്പര്‍ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15ന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും. തിരികെ 10ന് വൈകിട്ട് 6.05ന് കൊച്ചുവേളിയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 06076 നമ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.20ന് ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ എത്തും.

കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗണ്‍, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര്‍, കായംകുളം, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.

ചെന്നൈ-കൊച്ചുവേളി

ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ നിന്ന് 10നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3ന് പുറപ്പെടുന്ന 06097 നമ്പര്‍ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 9.05ന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും. തിരികെ 11ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.40ന് കൊച്ചുവേളിയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 06098 നമ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 5.25 ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ എത്തും

കോയമ്പത്തൂര്‍, പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗണ്‍, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര്‍, കായംകുളം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.

ചെന്നൈ-എറണാകുളം

ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ നിന്ന് 11നു വൈകിട്ട് 7 നു പുറപ്പെടുന്ന 06077 നമ്പര്‍ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 8.45ന് എറണാകുളം ജംക്ഷനിലെത്തും.

തിരികെ 12ന് വൈകിട്ട് 5.15ന് എറണാകുളം ജംക്ഷനില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 06078 നമ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 5.30ന് ചെന്നൈ സെന്‍ട്രലില്‍ എത്തും.

SHARE