ജീവിതപങ്കാളിക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും; നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് എങ്ങിനെ ( 24-07-2018)

(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി പി.എ. 8304002143)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): ദീര്‍ഘയാത്രകള്‍
നടത്തേണ്ടതായി വരും, ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സാമ്പത്തിക
പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): കുടുംബാന്തരീക്ഷം
സന്തോഷ പ്രദമാകും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം,
ജീവിതപങ്കാളിക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): ശത്രുക്കളെ
വിജയിക്കും, തൊഴിലില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍, പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ച തൊഴില്‍
എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): സന്താനങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടാകും, മാനസിക സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കും,
സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് നിലപാടുകള്‍ മാറ്റും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): വാഹന ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം,
നാല്‍ക്കാലികളില്‍ നിന്നും നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍
വര്‍ധിക്കും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ഗൃഹനിര്‍മാണ
പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ
അതിജീവിക്കാനാകും, കടം വരുന്നതായിരിക്കും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം
3/4):ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകും, സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍
സന്തോഷാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കണം.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): സന്തോഷകരമായ
അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, സാഹിത്യാഭിരുചി വര്‍ധിക്കും, ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി,
ബന്ധുസമാഗമം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4):പ്രതിസന്ധികളെ തരണം
ചെയ്യേണ്ടതായി വരും, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളനുഭവിക്കും, ദീര്‍ഘയാത്രകള്‍
നടത്തേണ്ടതായി വരും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2):ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍
വര്‍ധിക്കും, ധനാഗമ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും, സഹോദര സ്ഥാനീയരില്‍
നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): തൊഴിലില്‍ നേട്ടവും
പുരോഗതിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം, ശത്രുക്കളെ തോല്‍പ്പിക്കാനാകും, സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി):കാര്യതടസങ്ങളെ തരണം
ചെയ്യേണ്ടതായി വരും, അലസതയുണ്ടാകും, ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അലട്ടും.

SHARE