വാഹന ഉപയോഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വേണം; ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ…? 20-04-2018

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടാം….
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി. പി.എ. 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകും, വാഹന ഉപയോഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വേണം.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): ഭാഗ്യനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും, സാമ്പത്തികമായി ഏറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, സഹോദരസ്ഥാനീയരില്‍ നിന്നും ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം):ഭൂമിയില്‍ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ബന്ധുസഹായം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): ശത്രുശല്യമുണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങള്‍ കുറയും, ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടി വരാം.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടി വരും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് അധികരിക്കും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും, സന്താനഗുണം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട):വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്തു തീര്‍ക്കും, കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും, ജോലിയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാകും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം , ഉത്രാടം 1/4): സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് അധികരിക്കും, ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങും, ഏതു കാര്യത്തിലും അവിചാരിത തടസങ്ങളുണ്ടാകാം.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): ഭൂമി സംബന്ധമായി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക ചെലവ് അധികരിക്കും, ജോലിയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4):ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി):തടസങ്ങളെ മറി കടക്കാന്‍ സാധിക്കും, സാമ്പത്തികമായി ബാധ്യതകളുണ്ടാകും, ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

SHARE