തടസങ്ങളെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും; നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (25-02-2018)

ജോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു…
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി. പി.എ. 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും, സാമ്പത്തികമായി അച്ചടക്കം പാലിക്കണം, വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, തടസങ്ങളെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും, സാമ്പത്തികമായി അല്‍പ്പം പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4):പൂര്‍വകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും, ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും, ഗൃഹനിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): മാനസികസമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകള്‍ അധികരിക്കും, യാത്രകള്‍ നടത്തേണ്ടി വരും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): സന്താനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗുണാനുഭവം, ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ജീവിത വിജയത്തിന് നിദാനമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും, സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. അനാരോഗ്യക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും, ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നിനെത്തും, ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം , ഉത്രാടം 1/4): അകാരണമായി ആശങ്ക വര്‍ധിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് അധികരിക്കും, കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷ അനുഭവം ഉണ്ടാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചുറുചുറുക്കോടെ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും, സഹോദരഗുണം ഉണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): അനാരോഗ്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് വര്‍ധിക്കും, വൈകുന്നേരത്തോടെ തടസങ്ങള്‍ മാറികിട്ടും.

SHARE