ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം…! നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (21-12-2017)

പത്രം ഓണ്‍ലൈന്‍ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി.പി.എ 9995373305)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4): ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധി, സന്താനഗുണം എന്നിവയ്ക്ക് യോഗം.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം1/2) : കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസങ്ങളുണ്ടാകും, അനാവശ്യ ചെലവുകളും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകും, ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും യോഗം.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): അകാരണമായ ഭയം അനുഭവപ്പെടും. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉദരരോഗത്തിനു സാധ്യത, അലച്ചിലിനും സാധ്യത.

കര്‍ക്കിടക കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): സ്ത്രീകളുമായി കലഹത്തിനു സാധ്യത, ഇഷ്ടഭക്ഷണം, സമ്മാനം ലഭിക്കല്‍ എന്നിവക്കു സാധ്യത

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം1/4): ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം, സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും, വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2): നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും, മാനസിക സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കും, നയനരോഗം ഉണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര1/2, ചോതി, വിശാഖം3/4): അകാരണ ഭയം, കാര്യങ്ങള്‍ക്കു തടസം, സാമ്പത്തിക ക്ലേശം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ഇളയ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കു നേട്ടം, മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും, വസ്ത്രലാഭം ഉണ്ടാകും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4) : സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിനം, ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമായേക്കും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും, മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും, വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം,പുരുരുട്ടാതി 3/4): ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായം, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം, സന്താനഗുണം എന്നിവയുണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടും, കുടുംബത്തില്‍ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും, വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തും.

ജാതകവും ജീവിത വിജയവും

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാതകമില്ലെങ്കില്‍, സമ്പൂര്‍ണ ജാതകം ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ പിഡിഎഫ് ആയി നല്‍കുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യം, ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, കുടുംബ ജീവിതം, ഉയര്‍ച്ച, ഉന്നതി, പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍, ധനലാഭം എന്നിവ 30 പേജുകളിലായി വിവരിച്ചു നല്‍കുന്നു. അനുയോജ്യ സമയം, പ്രശ്‌ന പരിഹാരം, രത്‌നനിര്‍ദേശം എന്നിവയും ഇതിലുള്‍പ്പെടും.

SHARE