ശത്രു ശല്യം, ധനനഷ്ടം…! ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണമോ, ദോഷമോ..? ദിവസഫലം (15-12-2017)…

പത്രം ഓണ്‍ലൈന്‍ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4): കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസവും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായി മേന്മയുണ്ടാകില്ല

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം1/2) :ഇഷ്ടഭക്ഷണ ലബ്ധി, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണം

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): ബന്ധുസമാഗമം, ധനലാഭം, കാര്യപ്രാപ്തി, ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കു യോഗം.

കര്‍ക്കിടക കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം):കാര്യങ്ങളില്‍ തടസമുണ്ടാകും, അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരും, ശത്രുശല്യം വര്‍ധിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം1/4): ദൂരസഞ്ചാരവും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകും, കാര്യങ്ങളില്‍ തടസമുണ്ടാകും, ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കലഹിക്കേണ്ടി വരും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2): സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ടാകും, വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യ ആലോചനകള്‍ വരും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര1/2, ചോതി, വിശാഖം3/4): സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മേന്മയുള്ള ദിവസം, ഇഷ്ടഭക്ഷണ ലാഭം.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം, കിട്ടാക്കടം തിരികെ ലഭിക്കും, ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയില്‍ നിന്നും നേട്ടം.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4) : ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും അപവാദ പ്രചരണമുണ്ടാകും, മാര്‍ഗ തടസമുണ്ടാകും, ദൂരസഞ്ചാരത്തിനും അലച്ചിലിനും സാധ്യത.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): സാമ്പത്തികമായി മേന്മയുണ്ടാകും, ഇഷ്ടഭക്ഷണ ലാഭം, ആഭരണലാഭം എന്നിവയുണ്ടാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം,പുരുരുട്ടാതി 3/4): കാര്യലാഭവും, സൗഖ്യവും, വസ്ത്രലാഭവും, ആഭരണലാഭവും ഉണ്ടാകും, ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം, സാഹസിക പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കണം, തൊഴില്‍രംഗത്ത് പുരോഗതി ദൃശ്യമായി തുടങ്ങും.

ജാതകവും ജീവിത വിജയവും

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാതകമില്ലെങ്കില്‍, സമ്പൂര്‍ണ ജാതകം ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ പിഡിഎഫ് ആയി നല്‍കുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യം, ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, കുടുംബ ജീവിതം, ഉയര്‍ച്ച, ഉന്നതി, പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍, ധനലാഭം എന്നിവ 30 പേജുകളിലായി വിവരിച്ചു നല്‍കുന്നു. അനുയോജ്യ സമയം, പ്രശ്‌ന പരിഹാരം, രത്‌നനിര്‍ദേശം എന്നിവയും ഇതിലുള്‍പ്പെടും.
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി -9995373305)

Home 365

SHARE