സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകുമോ..? ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ ? ദിവസഫലം (11-12-2017) അറിയാം

പത്രം ഓണ്‍ലൈന്‍ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4): ബന്ധുസമാഗമവും ധനലാഭവും വസ്ത്രലാഭവും ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധിയും കാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം1/2) : ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും, ജോലിയില്‍ അംഗീകാരവും സമൂഹത്തില്‍ മാന്യതയുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4):ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും, ജോലിയില്‍ അംഗീകാരവും സമൂഹത്തില്‍ മാന്യതയുമുണ്ടാകും.സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും

കര്‍ക്കിടക കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം):
കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, ബന്ധുസമാഗമം, പൂര്‍വകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടല്‍ എന്നിവക്കു സാധ്യത

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം1/4):
കാര്യങ്ങള്‍ തടസമുണ്ടാകും, വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഏര്‍പ്പെടും, അലച്ചിലിനും ദൂരസഞ്ചാരത്തിനും സാധ്യത.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2): ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും, സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയം.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര1/2, ചോതി, വിശാഖം3/4): ദൂരസഞ്ചാരവും അലച്ചിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും അനുഭവപ്പെടാം.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട):ധലാഭമുണ്ടാകും, ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നിനെത്തും, ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തും, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4) : സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല ദിനം, ഉന്നത സ്ഥാനീയരുമായി പരിചയപ്പെടാന്‍ അവസരം, വാഹന ലാഭം ഉണ്ടാകും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): വിദേശവാസം, ദേവാലയദര്‍ശനം , ഉന്നതസ്ഥാനീയരുമായി ബന്ധം എന്നിവയ്ക്കു സാധ്യത.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4):ശത്രുക്കളുടെ മേല്‍ വിജയം നേടും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും, തടസങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): മാനസിക സമ്മര്‍ദമുണ്ടാകും, ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തും, അസുഖങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണം.
——

ജാതകവും ജീവിത വിജയവും

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാതകമില്ലെങ്കില്‍, സമ്പൂര്‍ണ ജാതകം ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ പിഡിഎഫ് ആയി നല്‍കുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യം, ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, കുടുംബ ജീവിതം, ഉയര്‍ച്ച, ഉന്നതി, പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍, ധനലാഭം എന്നിവ 30 പേജുകളിലായി വിവരിച്ചു നല്‍കുന്നു. അനുയോജ്യ സമയം, പ്രശ്‌ന പരിഹാരം, രത്‌നനിര്‍ദേശം എന്നിവയും ഇതിലുള്‍പ്പെടും.
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി -9995373305)
pathramonline.com

SHARE