അയാള്‍ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; മക്കയില്‍ നേരിട്ട ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് മോഡല്‍ സോഫിയ ഹയാത്

മക്ക: മക്കയില്‍ വച്ച് തനിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമണമുണ്ടായെന്ന് ബിഗ് ബോസിലെ മുന്‍ മത്സരാര്‍ഥിയും മോഡലുമായ സോഫിയ ഹയാത്. ഉംറയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പ്രതിശ്രുതവരന്‍ വ്‌ളാദിനൊപ്പമാണ് സോഫിയ മക്കയിലേക്ക് പോയത്. ആള്‍ക്കുട്ടത്തില്‍ വച്ച് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സോഫിയ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയേറെ സ്‌നേഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വട്ടമാണ് ഞാന്‍ ഉമ്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. തിരക്കിനിടയില്‍ വച്ചാണ് ഒരാള്‍ മോശമായ രീതിയില്‍ പെരുമാറിയത്. സംഭവം കണ്ടുനിന്ന ചില നല്ല പുരുഷന്മാര്‍ എന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തി സോഫിയ പറഞ്ഞു.

Islam respects women. A man must not touch a woman that is not his wife, or be violent to her. That is why I love islam. These rules however do not apply in Mecca. Men forget the rules when they go there. Today on my 2nd umra as I attempted again to touch the black stone, I was being pushed by men. One man was pushing his genitals into me from behind..the women's queue is non existent because men have used their physical strength to push women out of the way. As I was about a metre from the black stone, I was pushed so hard against my ribs I could not breath. I was scared, so I decided to turn back, as I did, men kept pushing, and my hijab came off and got caught between the pushing men, I was being dragged back by it and was started to be strangled by it. I screamed. Suddenly a few good men saw what was happening and came to my rescue. I am so shaken up and sad that at the house of God; men do not care about the words in the Quran. Allah is in me and she says to me that if a man thinks he will go to Jannat by touching the black stone yet disregards the respect Islam has for women, then your hajj or umrah is useless. In the house of Allah women are being disrespected. Allah is the greatest she is the most high … I am so sad this happens in her house in Makkah. The man who lifts a women to the stone and does not touch it himself will surely see Jannat. I appeal to the King to set up 1 day for only women so that they may with deepest respect, be able to touch the Kabba, without this non islamic behaviour from men. I know women desire as much as men to touch the kabba and stone…so why should they have to suffer? A woman cannot match a mans physical strength. Even in the Cave where the prophet pbuh received the Quran, people are throwing rubbish and even urinating around it as their are no toilets. Again..do you think by touching the walls of the cave your prayers will be answered if you do not look after her home? I was there 2 days and will try again..I saw women trampled on and squashed by men..the basic foundations of Islam .. peace love and respect for each other..have been forgotten in the very place they should be remembered. Namaste..Salaam. #makkah

A post shared by Sofia Hayat. (Gaia Mother) (@sofiahayat) on

We are all going through a very deep and powerful spiritual metamorphosis individually, and collectively as the human species. I believe there is a reason behind everything that occurs. It's my experience that there are no accidents or coincidences in this world. Nothing is by chance, ever. What's happening to the consciousness of everyone on our planet has many dimensions to it, and one of them is of astronomical proportions. Scientists have also found that Earth is also physically passing through the central core of a massive photon belt floating through our solar system. Being inside this core of the photon belt and in cosmic alignment with the center of the milky way, is what is physically causing this higher vibration to reach our planet, creating a massive shift to higher consciousness, so we can easily move from 3D into the 4th and 5th dimensions. Everyone on our planet will be shifting from 3D consciousness into a 5th Dimensional "enlightened reality". The shift will be bringing humanity into the Aquarian age of being one unified harmonious world working together in peace. I am the Cosmic Mother in Union with the Cosmic Father as 1. Christ is here now. Goddess Isis and Ramases. The king and Queen of the sacred Egypt. The pyramids are reset now. Atlantis rises as do the Temples of Egypt. They tried to hide the truth..but like a phoenix from the ashes..we rise in the fire of truth and the heavens will speak to you all through us..our will be done..for humanity..our child..the Children of Heaven..wake up. We are here. Now. #spiritual #love #ayahuasca #dmt #awakening

A post shared by Sofia Hayat. (Gaia Mother) (@sofiahayat) on

Alchemy in love making can literally manifest anything. This can only be reached in complete submission and trust to each other. Too many people in relationships have blockages, past relationships, fear and judgement of self come into play. If you can allow yourself to be in a position of complete trust, as if one was back in the womb, a place where you are safe and no programmes have been attached to your thoughts from the outside, you are clear..you can allow yourself to delve deeper into yourself, and your knowing and connect to the universal source..Mother..and in that paternal connection and surrender..one can let go, un-tense every emotional muscle and let go of everything that you think you are..no identity of self..dissolving into the great I AM, and in doing so, separation does not exist. No separation of masculine and feminine, of breath, of heart beat..just ONE..a wholeness like the wind..it is one breath..like 1 light from the Sun..like the first breath of creation..it is the OM..the erotic breath of creation from Mother to Son, to Husband..to Wife, to daughter to Mother to Oneness.. in that nothing..of.. I AM. Gaia Mother Sofia

A post shared by Sofia Hayat. (Gaia Mother) (@sofiahayat) on

SHARE